Beoka S5

Beoka S5

Beoka S5 Professional Massage gun

ปืนนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
สำหรับ Sport massage และผู้ใช้ระดับโปร
ลงลึก 12 mm
แรงนวดสูงถึง 15 กิโลกรัม
พร้อมหัวนวด 5 แบบ
น้ำหนักเพียง 0.8 กิโลกรัม
มาพร้อมกระเป๋าสำหรับพกพา

รายละเอียด

ปืนนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
สำหรับ Sport massage และผู้ใช้ระดับโปร
ลงลึก 12 mm
แรงนวดสูงถึง 15 กิโลกรัม
พร้อมหัวนวด 5 แบบ
น้ำหนักเพียง 0.8 กิโลกรัม
มาพร้อมกระเป๋าสำหรับพกพา